Ortodoncija

Ortodoncija

Ortodoncija se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja i odnosa zuba, kao i medjusobnog odnosa gornje i donje vilice.Pravilno postavljeni zubi značajni su za zdravlje nervnog sistema, viličnog zgloba, mišića, okolnog zubnog tkiva, te omogućuju ravnomeran prenos žvakaćih sila, čime se čuva potporni aparat zuba i sami zubi od preopterećenja, pa time od prekomernog trošenja. Mobilni aparatić za zube koristimo u terapiji najmlađih pacijenata, u fazi mešovite denticije kad su uz stalne zube, u usnoj šupljini još prisutni i mlečni. Terapija mobilnim ortodontskim aparatićima često je tek prva faza terapije, koju započinjemo u ranoj životnoj dobi pacijenta, a nastavljamo je nakon nicanja trajnih zuba fiksnom ortodontskim aparatom. Fiksni ortodontski aparat se koristi kod dece I odraslih kada je u usnoj šuplini prisutna stalna denticija.